รายการข่าว 360 องศา  ทางช่อง MED TV PSU เคเบิลของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)
เราจะติดตามไปทำข่าวให้คุณได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น  โดยทีมข่าว 360 องศา
ท่านสามารถติดตามรับชมข่าวเหล่านี้ได้ทางช่อง  MED TV PSU   สถานีโทรทัศน์เคเบิล  ของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)
ทุกวันจันทร์ ถึง  วันศุกร์  ช่วงเช้าเวลา  09.00-09.15 น.และ เวลา 09.45-10.00 น.   
ช่วงบ่ายเวลา  14.15-15.00 น. และ เวลา  15.45-16.00 น.

 
 
   
 
         
 
 
รายการข่าว 360 องศา ปี 2556
ประจำวันที่ เรื่อง
- เดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2556

-การจัดซ้อมแผนกรณีการเกิดอัคคีภัยของ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
-นิทรรศการภาพถ่ายจากชมรมถ่ายภาพคณะแพทยศาสตร์ 
-วันวิ่งมหิดล 
-พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2555 
-งานเกษียณคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2556 
-งานวันมหิดลประจำปี 2556 
-สปสช.มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
-งานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556 
-รายนามผู้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิเดือน ตุลาคม 

- เดือนมิถุนายน 2556

-คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนจังหวัดสงขลา
-การประชุมการพยาบาลศัลยศาสตร์ครั้งที่ 8 -การประชุมแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
-การประชุมคณะกกรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประจำปี 2556
-การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย -วันนักวิจัยและนวัตกรรม มอ.ครั้งที่ 7
ประจำปี 2556 -การอบรมเรื่อง Pediatric Emergencies -บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด
สนับสนุนบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ -กิจกรรมรับน้องปี 2556

- เดือนพฤษภาคม 2556

- นักเรียนสายวิทยาศาสตร์เยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มาดูงาน เรื่องระบบสารสนเทศ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- ผู้บัญชาการทหารเรือ เข้าเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้แสดงความยินดีกับ นพ.นครชัย เผื่อนปฐม
   ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
- โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ร่วมกับ รพ.หาดใหญ่ เปิดโครงการความร่วมมือ
   เพื่อการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ
- เวทีสุขภาพ

- เดือนมีนาคม 2556

- แพทย์ไทยสู่ยุคของอาเซียน
- การป้องกันสู่คุณภาพและการดูแลทางอายุรกรรม
- การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
- การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ ครั้งที่ 1
- คอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิคเพื่อสังคม "พลังฝัน กำลังใจ"
- การปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน รุ่นที่29
- เวทีสุขภาพเดือนมีนาคม 2556

- เดือนกุมภาพันธ์ 2556

-สถาบันโรคทางเดินอาหารและตับNKC ศูนย์โรคหัวใจ หน่วยโรคระบบประสาท
รับเงินบริจาคจากครอบครัวโชติวัฒนพันธุ์
-การบรรยายเรื่องการภาวนาเพื่อการเยียวยาโดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
-คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าดูงานที่คณะแพทยศาสตร์
-มูลนิธิ รพ.มอ.มอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬาให้ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา2และ 3
-การลงนามความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลในสังกัดพื้นที่เครือข่ายบริการ
-ทำบุญโรงพยาบาลประจำปี 2556
-งานแพทยศาสตร์สัมพันธ์  กีฬาสี 2556
-เวทีสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556


- เดือนมกราคม 2556

- วิธีดำเนินงานตามมาตรฐานงานวิจัย
- วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
- งานบาก้าอวอร์ดครั้งที่ 12
- โครงการ New Trend of hearing Screening and Hearing Aids
- โครงการอบรมพัฒนาระบบนิเทศ
- การแสดงสหสาขาวิพิธทัศนา
- อบรมเชิงปฏิบัติการโภชนบำบัดเพื่อชะลอความเสื่อมของไตเรื้อรังก่อนฟอกไต
- โครงการอบรมพัฒนาการฟื้นฟูทักษะชีวิต
- เวทีสุขภาพประจำเดือนมากราคม