รายการข่าว 360 องศา  ทางช่อง MED TV PSU เคเบิลของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)
เราจะติดตามไปทำข่าวให้คุณได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น  โดยทีมข่าว 360 องศา
ท่านสามารถติดตามรับชมข่าวเหล่านี้ได้ทางช่อง  MED TV PSU   สถานีโทรทัศน์เคเบิล  ของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)
ทุกวันจันทร์ ถึง  วันศุกร์  ช่วงเช้าเวลา  09.00-09.15 น.และ เวลา 09.45-10.00 น.   
ช่วงบ่ายเวลา  14.15-15.00 น. และ เวลา  15.45-16.00 น.

 
 
   
 
         
 
 
รายการข่าว 360 องศา ปี 2557
ประจำวันที่ เรื่อง
- เดือนธันวาคม 2557 - การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค 5ส
- คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
- งานประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd Asia-Pacific Joint Conference on Problem-based Learning
- ทีมศัลยแพทย์จากเกาหลีใต้เข้ารับการอบรมการศัลยกรรมหลอดเลือด
- ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาอบรม
 โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่ออนาคตคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 2
- เวทีสุขภาพประจำเดือน ธันวาคม 2557
- เดือนพฤศจิกายน 2557 - งานมุฑิตาจิต ด้วยรักและผูกพันธ์
- HA Southern regional forum
- รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี เข้าดูงานเภสัชกรรมและระบบสารสนเทศ รพ.มอ.
- ทักษะการดูแลผู้ป่วยเด็ก Pediatric palliative care
- การบรรยายพิเศษ เรื่องอัตลักษณ์และจริยธรรมในประชาคมอาเซียน
- การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บในภาวะสงคราวและภาวะฉุกเฉิน
- เวทีสุขภาพเดือนพฤศจิกายน
- รายนามผู้บริจาคมูลนิธิ เดือนพฤษจิกายน
- เดือนตุลาคม 2557 - โครงการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานณ ชุมชนคลองหวะ
- การนำเสนอผลงานในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1
- TQA Criteria Overview
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน
- กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ
- โครงการสร้างบันไดเลื่อน หน้า รพ.มอ.
- เวทีสุขภาพ เดือน ตุลาคม 2557
- ผู้บริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- เดือนกันยายน 2557 - งานพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2556
- เปตองมหิดล 2557
- งานเกษียณคณะแพทยศาสตร์ 2557
- พิธีเปิดอาคารรัตนชีวรักษ์
- วิ่งมหิดล 2557
- เวทีสุขภาพ เดือนกันยายน (สัปดาห์มหิดล)
- ผู้บริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- เดือนสิงหาคม 2557 - งานประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทย์ศาสตร์ Tracks&Trends in Healthcare
- พิธีมอบรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ประจำปี 2557
- คณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ PMQA
- กิจกรรมบายศรี รับน้องใหม่
- กิจกรรมไหว้ครูคณะแพทย์ประจำปี 2557
- รองผู้บันชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  3 จังหวัดชายแดนใต้
- คณะกรรมการตรวจประเมินจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์
- นิทรรศการภาพถ่าย Asean eye culture & Variety 2014
- เวทีสุขภาพเดือน สิงหาคม
- ผู้บริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- เดือนกรกฎาคม 2557 - พิธีลงนามร่วมกับ School of Public health University of Michigan จากประเทศสหรัฐอเมริกากับ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- งาน โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 1
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์เส้นใยไหมธรรมชาติสำหรับวัสดุกายอุปกรณ์ทางการแพทย์
- งานวันไหว้ครูอายุรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 10
- โครงการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระบบบริหารจัดการบุคคลากรด้านสุขภาพเขตชนบท ณ   มลฑลยูนานประเทศจีนกับจังหวัดสงขลา
- เวทีสุขภาพเดือน กรกฎาคม
- รายนามผู้บริจาคมูลนิธิเดือน กรกฎาคม
- เดือนมิถุนายน 2557 - การปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านประจำปีพุทธศักราช 2557
- โครงการอบรมทบทวนความรู้ เรื่อง กระบวนการทำให้อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ปราศจากเชื้อ
- โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ด้วยมิติจิตตปัญญา
- การเสนอผลงานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพงานของภาควิชา ครั้งที่88
  เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิชาการและการรักษาของภาควิชา
- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย
- สถานีโทรทัศน์ช่อง ThaiPBS สัมภาษณ์ถึงแนวทางการรับมือของผลกระทบของภาวะที่อาจจะเกิดไฟฟ้าดับ
  ได้ในช่วง 28 วัน ของ รพ.มอ.
- คณะกรรมการประเมินการศึกษา ที่ได้มาตรวจเยี่ยมและประเมินคณะแพทยศาสตร์
- งานประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
- เวทีสุขภาพเดือน มิถุนายน
- เดือนพฤษภาคม 2557 - กิจกรรมวันพยาบาลสากล 2557
- สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคเอกชนเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลและตำรวจที่รักษาตัวอยู่ที่ รพ.มอ.
- ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาก่อนขึ้นชั้นคลินิก
- เชิฟรอนและอ.ประณีต ดิษยศริน มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิรพ.มอ.
- เวทีสุขภาพเดือนพฤษภาคม
- เดือนเมษายน 2557 - โครงการปฐมนิเทศพยาบาลใหม่
- คณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
  ที่มาเยี่ยมประเมินคณะแพทยศาสตร์
- พิธีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ฝ่ายบริการพยาบาล และ งานสงกรานต์วิถีใต้ คณะแพทยศาสตร์
- ประชุมมูลนิธิ รพ.สงขลานครินทร์ ประจำปี 2557
- เวทีสุขภาพประจำเดือน เมษายน 2557
- เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2557 - พิธีทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557
- งานยินดีกับหมอใหม่ ร่วมใจให้พรศิษย์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ รุ่นที่ 36
- นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีและคณะเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
  3 ชายแดนใต้
- การจับรางวัลและมอบของขวัญบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
- มูลนิธิ รพ.สงขลานครินทร์ จัดพิธีมอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน
- การตรวจเยี่ยมและประเมิน สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโดยคณะ อฝส.
- เวทีสุขภาพเดือน มีนาคม 2557
- รายนามผู้บริจาคมูลนิธิ เดือน มีนาคม 2557