รายการข่าว 360 องศา  ทางช่อง MED TV PSU เคเบิลของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)
เราจะติดตามไปทำข่าวให้คุณได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น  โดยทีมข่าว 360 องศา
ท่านสามารถติดตามรับชมข่าวเหล่านี้ได้ทางช่อง  MED TV PSU   สถานีโทรทัศน์เคเบิล  ของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)
ทุกวันจันทร์ ถึง  วันศุกร์  ช่วงเช้าเวลา  09.00-09.15 น.และ เวลา 09.45-10.00 น.   
ช่วงบ่ายเวลา  14.15-15.00 น. และ เวลา  15.45-16.00 น.

 
 
   
 
         
 
 
รายการข่าว 360 องศา ปี 2558
ประจำวันที่ เรื่อง
- ธันวาคม 2558 - อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงมือแพทย์
- อบรมเรื่อง“ทำวิจัยและนวัตกรรมอย่างไร ให้ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
- ประชุมวิชาการเรื่อง “Update 2015 AHA Guideline for CPR and ECC”
- อบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการเส้นเลือดสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  เข้าเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้
- เวทีสุขภาพเดือน ธันวาคม2558
- รายนามผู้บริจาคเดือนธันวาคม 2558
- ตุลาคม 2558 - การเสวนา“ผ่าชีวิตและการบริหารงานบุคคล ม.ในกำกับของรัฐ”
- การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านการบริบาลป่วยระยะสุดท้าย
- กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2558
- การประชุมฉุกเฉินในการรับมือกับปัญหาหมอกควัน
- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและประกันคุณภาพงานภาควิชา ครั้งที่ 94
- เวทีสุขภาพประจำเดือนตุลาคม 2558
- รายนามผู้บริจาคมูลนิธิเดือน ตุลาคม
- กันยายน 2558 - พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่
- การซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เมื่อเกิดอัคคีภัยของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี 2558
- งานเกษียณอายุราชการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2558
- กิจกรรม มหิดล ประจำปี 2558
   * วิ่งมหิดล ประจำปี 2558
   * การแข่งขันเปตองมหิดล ประจำปี 2558
   * พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2558
   * กิจกรรมวิชาการวันมหิดล ประจำปี 2558
-เวทีสุขภาพ เดือนกันยายน 2558
-ผู้บริจาคประจำเดือนกันยายน 2558
- สิงหาคม 2558 - พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ 2558
- งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31
- พิธีไหว้ครู 2558
- งานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา
- พิธีมอบรถพยาบาลและกรวยจราจรจากบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)
- เวทีสขภาพเดือนสิงหาคม
- ผู้บริจาคเดือนสิงหาคม
- กรกฎาคม 2558 - จัดการประชุมวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ครั้งที่ 9
- การพัฒนาผู้บริหารสถาบันผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย รุ่นที่ 16
- สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ. 2558
- เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เข้ามอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและหลวงปู่ทวด
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยวิกฤต
- ประชุมวิชาการการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ
- เวทีสุขภาพเดือนกรกฎาคม 2558
- รายนามผู้บริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มอ.
- พฤษภาคม 2558 - พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในโครงการ ๕ มหานิยม
- พิธีลงนามความร่วมมือในโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น (ภาคใต้)
- พิธีเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเยี่ยมไข้
- กิจกรรมวันพยาบาลสากล ประจำปี พ.ศ. 2558
- คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางเยือนคณะแพทยศาสตร์
  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคณะ
- ประชุม Annual Research Conference ประจำปี พ.ศ. 2558
- เวทีสุขภาพเดือนพฤษภาคม 2558
- ผู้บริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.มอ. เดือนพฤษภาคม 2558
- เมษายน 2558 - พิธีมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในภาคใต้
- คณะจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- พิธีบริจาคสิ่งของและพิธีรดน้ำขอพร ณ อาคารเย็นศิระ
- การปฐมนิเทศบุคคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์
- พิธีรดน้ำขอพร คณะแพทยศาสตร์ "สีสันหรรษา สงกรานต์บ้านเรา"
- พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่6 รุ่นที่ 37
- เวทีสุขภาพเดือนเมษายน 2558
- ผู้บริจาคให้กับมูลนิธิ เดือน เมษายน 2558
- มีนาคม 2558 - พิธีทำบุญ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558
- ผบ.กองทัพเรือภาคที่2และคณะเข้าเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนใต้
- เป็น ศ.ก่อน40 ไม่ยากอย่างที่คิด
- อธิการบดีจากUniversity of Jordanเข้าเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์
- ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิประจำปี 2558
- เวทีสุขภาพเดือน มีนาคม
- เดือนกุมภาพันธ์ 2558 - พิธีพระราชทานดอกไม้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
- จัดการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52
- พิธีเปิดศูนย์บำบัดโรคไต ณ อาคารเฉลิมพระบารมี
- การซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ
- สมาคมแม่บ้านทหารบกเข้าเยี่ยมทหารพรานที่ได้รับบาดเจ็บ
- เวทีสุขภาพเดือน กุมภาพันธ์
- รายนามผู้บริจาคมูลนิธิ รพ.มอ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
- เดือนมกราคม 2558 - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศึกษาดูงาน
  เรื่อง การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
- การซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยอำเภอหาดใหญ่
- พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการ CSR ครัวอนามัย อาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
- งานกีฬาสีและแพทยศาสตร์สังสรรค์
- เวทีสุขภาพเดือนมกราคม 2558
- ผู้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิ รพ.มอ.