รายการ กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ทางช่อง MED TV PSU เคเบิลของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)

 
 
 
 
กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.
- กิจกรรมวันมหิดล ปี 2558
- กิจกรรมวันมหิดล ปี 2557
- ประมวลภาพงานเกษียณอายุราชการ 2557
- ภาพข่าว(สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7)
  พิธีเปิดอาคารรัตนชีวรักษ์
- งานเกษียณอายุราชการ 2557
- 12 สิงหาคม 2557
- วันสงกรานต์ 2557
- สวัสดีปีใหม่ 2557
- 5 ธันวาคม 2556
- วันพยาบาลแห่งชาติ 2556
- ประมวลภาพพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 
- ประมวลภาพกิจกรรมวันมหิดล2556 
- งานเกษียณอายุราชการ 
- ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา 
- วิ่งวันมหิดล 2556 
- แนะนำชมรมรักษ์สุขภาพตามวิถีตะวันออก 
- ประมวลภาพรดน้ำขอพร 2556
- ประมวลภาพกีฬาสีคณะแพทยศาสตร์ 2556
- กีฬาสีคณะแพทยศาสตร์ 2556
- วิพิธทัศนา 2556 องค์ที่4
- วิพิธทัศนา 2556 องค์ที่3
- วิพิธทัศนา 2556 องค์ที่2
- วิพิธทัศนา 2556 องค์ที่1
- คณบดีกล่าวอวยพรปีใหม่ 2556
- ยิ้ม สวัสดีปีใหม่ 2556
- พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม 2555
- 5 ธันวาคม 2555
- สัปดาห์กิจกรรมเวทีสุขภาพ วันมหิดล'55
- การแข่งขันเปตอง วันมหิดล'55
- จักรยานสานรัก วันมหิดล'55
- วิ่งวันมหิดล 2555
- วันสงกรานต์ 2554