คลิปรณรงค์ ทางช่อง MED TV PSU เคเบิลของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)

 
 
 
 
คลิปรณรงค์ต่างๆ
- การท้องในวัยรุ่น
- คณบดีกล่าวอวยพรปีใหม่ 2556
- ยิ้ม สวัสดีปีใหม่ 2556
- ปลุุกจิตสำนึก ตอน ทางม้าลาย
- ปลุุกจิตสำนึก ตอน จราจร
- ปลุกจิตสำนึก ตอน ค่าน้ำค่าไฟ
- ปลุกจิตสำนึก ตอน ขยะ
- อาคารเย็นศิระ
- จะอยู่ที่ไหนก็ออกกำลังกายได้
- ชวนออกกำลังกาย
- พออยู่พอกิน
- รณรงค์งดสูบบุหรี่
- ลด ละ เลิก
- MRI
- ท่านั่งในการใช้คอมพิวเตอร์
- ช่วยกันประหยัดพลังงาน
- สวมหน้ากากอนามัย
- อวยพรปีใหม่ 2555
- ป้องกันไข้เลือดออก
- ใช้บันไดกันเถอะ
- การใช้น้ำ
- สวมหมวกกันน็อค
- ออกกำลังกาย1
- ออกกำลังกาย2
- งดเหล้า
- MV เพลงมุ่งไปด้วยใจมั่น