รายการ MED CAMPUS ทางช่อง MED TV PSU เคเบิลของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)

 
 
 
 
รายการ MED CAMPUS
- พิธีไหว้ครู 2557
- งานบายศรีสู่ขวัญ ปี 2557
- แพทย์ใช้ทุน
- วันเด็กแห่งชาติ 2557
- ออกกำลังกายชุมชนวัดเกาะ2556
(กิจกรรมของเวชศาสตร์ชุมชน)
- วันเด็กแห่งชาติ 2556
- กิจกรรมวันลอยกระทง 2555
- ค่ำคืนแห่งดวงดาว
- Green night
- งานบายศรีสู่ขวัญ ตอนที่2
- งานบายศรีสู่ขวัญ ตอนที่1
- วันไหว้ครู ตอนที่2
- วันไหว้ครู ตอนที่1