รายการ เรื่องเล่าจากทีมบริหาร|
อัพเดทหลากเรื่องราว ให้ข้อมูลหลายข่าวสาร ไขข้อข้องใจ ทุกสถานการณ์

 
 
 
 
รายการ เรื่องเล่าจากทีมบริหาร
-    พฤศจิกายน 2559
    (การประเมินคุณภาพสถานพยาบาลขั้นก้าวหน้า : AHA )
-    เมษายน 2559
    (การเปลี่ยนแปลงของคณะแพทยศาสตร์เมื่อ
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปลี่ยนไปเป็น
     มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ )
-    ธันวาคม 2558
    (การปรับปรุงระบบนิเวศน์และการพัฒนา
     คุณภาพชีวิตของบุคลากรของคณะแพทย์่)
- กันยายน 2558
    (การจัดตั้งศูนย์ฝึกทักษะผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่)
- สิงหาคม 2558
    (การจัดสร้างวิหารหลวงปู่ทวดและการปรับปรุงศูนย์อาหาร)
- กรกฎาคม 2558 (การจัดสร้างวิหารหลวงปู่ทวด)
- กุมภาพันธ์ 2558
- มกราคม 2558