รายการ ME2YOU1 ทางช่อง MED TV PSU เคเบิลของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)

 
 
 
 
รายการ ME2YOU1
- SAY BYE TO FOAM SEASON 2  
- การไฟฟ้า
- ร่วมกันประหยัดไฟ
- Surgical Safety Checklist
- ไม่สวมชุดเขียวและรองเท้าออกนอก
บริเวณห้องผ่าตัดและพื้นที่เขตควบคุม
-  กด like ให้ครบ 100 ตอนที่1