รายการ Tips & Tricks ทางช่อง MED TV PSU เคเบิลของคณะแพทยศาสตร์ (ม.อ.)

 
 
 
 
รายการ Tips & Tricks
- โรคไข้หวัดใหญ่
- โรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก
- ปวดฟัน
- รังแค
- กลิ่นตัว
- การออกกำลังกายที่ควรระวัง
  สำหรับคนที่มีโรคเข่าเสื่อม
- วิธีการดูแลหู